ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

CEO HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

11:44 06/10/2022

Hiện ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank đang sở hữu 1 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.