Trần Lân

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Thuận lợi và thách thức trong việc phục hồi của thị trường hàng không Việt Nam năm 2024

21:28 16/05/2024

Cục HKVN đặt ra những ưu tiên trong chính sách phát triển của ngành hàng không Việt Nam, để thúc đẩy sự phục hồi cũng như đón nhận những cơ hội mới trong năm 2024.