Hưng Thịnh

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Hà Nội: Dự án cải tạo khu tập thể cũ nằm "bất động" sau 5 năm

Khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam ở đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) đang trong tình trạng hoang phế, các lối ra vào được bịt kín chờ ngày cải tạo nhiều năm.