Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Khoản thu nghìn tỷ bất thường giúp Phát Đạt báo lãi đột biến

Vào ngày 18/10/2022, Phát Đạt chuyển nhượng khoản đầu tư tại CTCP Sài Gòn KL nhưng vẫn ghi nhận vào BCTC quý III/2022 giúp doanh thu tài chính tăng đột biến.