Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Lãi suất tới gần 11%/năm, trái phiếu Bac A Bank vẫn ế người mua

Trong số 25.646.000 trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2, Bac A Bank chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu chào bán.