CÔNG NGHỆ SỐ

Khai trương hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam - Xanh SM vào hoạt động.