Trung tâm sản xuất lắp ráp THACO AUTO: Ứng dụng hiệu quả triết lý KAIZEN, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới, Trung tâm sản xuất lắp ráp THACO AUTO đã đẩy mạnh áp dụng Triết lý Kaizen, đề cao sự sáng tạo đổi mới trong mọi công đoạn sản xuất.

Ứng dụng hiệu quả triết lý Kaizen
Trong bối cảnh thị trường ô tô đối mặt với nhiều thách thức, với tâm thế chủ động thay đổi, Trung tâm sản xuất lắp ráp THACO AUTO tích cực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, trong đó, đổi mới sáng tạo được xem là yếu tố cốt lõi. Việc áp dụng triết lý Kaizen được duy trì và đẩy mạnh ở nhiều công đoạn, dây chuyền, phân xưởng, nhà máy.

Việc áp dụng triết lý Kaizen được duy trì và đẩy mạnh ở nhiều công đoạn, dây chuyền, phân xưởng trong các nhà máy THACO AUTO Chu Lai

Việc áp dụng triết lý Kaizen được duy trì và đẩy mạnh ở nhiều công đoạn, dây chuyền, phân xưởng trong các nhà máy THACO AUTO Chu Lai

Với phương châm “Chỉ cần một ý tưởng cũng có thể đem lại giá trị”, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và dựa trên các nguyên lý chuyên môn kỹ thuật, tư duy logic và hệ thống, các nhân sự tích cực tìm tòi, nghiên cứu, nhận diện các bất cập trong quá trình sản xuất. Từ đó, đưa ra những giải pháp cải tiến tối ưu cho hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ và cả những thay đổi nhỏ về cách tổ chức dụng cụ, vật liệu…
Năm 2022, các công ty, nhà máy thuộc Trung tâm sản xuất lắp ráp THACO AUTO đã thực hiện hơn 800 đề tài sáng kiến kỹ thuật và cải tiến loại bỏ lãng phí, tiết kiệm hơn 600 tỷ đồng theo kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị mới. Nhiều tập thể có sáng kiến, cải tiến tiêu biểu như: Nhà máy Thaco Mazda với Sáng kiến cải tiến bước xích dây chuyền sấy tại phòng sơn màu, tiết kiệm 1,6 tỷ đồng chi phí năng lượng theo kế hoạch sản xuất năm 2022 và gần 14 tỷ đồng chi phí đầu tư lắp đặt mới; Nhà máy Thaco Tải với Thiết kế hệ thống kiểm soát SCADA quản lý chất lượng trên toàn chuỗi sản xuất giúp nâng cao tính tự động hóa, quản trị số hóa dây chuyền sản xuất… Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trong 3 tháng đầu năm 2023, đã có hơn 300 sáng kiến, cải tiến được thực hiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tối ưu hóa quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Thời gian tới, các công ty, nhà máy tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Kaizen, tập trung cải tiến và nghiên cứu thiết kế các thiết bị mới, ứng dụng công nghệ mới, từng bước số hóa và tự động hóa trong sản xuất và quản trị, thúc đẩy “sản xuất thông minh”.

Sáng kiến cải tiến hệ thống kiểm soát SCADA nhà máy THACO Tải

Sáng kiến cải tiến hệ thống kiểm soát SCADA nhà máy THACO Tải

Nâng cao tinh thần đổi mới, sáng tạo
Cải tiến mang tính tích lũy, lâu dài, từ nhiều cải tiến nhỏ tạo thành kết quả lớn. Để sản phẩm đạt chất lượng, năng suất cao, chi phí thấp… đòi hỏi phải cải tiến liên tục. Tại Trung tâm sản xuất lắp ráp THACO AUTO, Ban Lãnh đạo và quản lý thường xuyên phân tích cho nhân sự hiểu tầm quan trọng của đổi mới, sáng tạo, nhận diện và loại bỏ lãng phí trong sản xuất; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để CBNV phát huy tối đa năng lực tư duy, từng bước hình thành văn hóa cải tiến, nâng cao tinh thần sáng tạo tập thể và ý thức đóng góp, cống hiến cho sự phát triển chung của Tập đoàn.

Các nhà máy THACO AUTO Chu Lai phát huy tinh thần văn hóa SKCT

Các nhà máy THACO AUTO Chu Lai phát huy tinh thần văn hóa SKCT

Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, Trung tâm tập trung đổi mới sáng tạo về công nghệ, quy trình sản xuất… Mỗi CBNV phải luôn nỗ lực học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, tích cực nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng đổi mới hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng chiến lược phát triển của THACO AUTO trong giai đoạn mới.

Các nhà máy THACO AUTO Chu Lai phát huy tinh thần văn hóa SKCT

Tinh thần văn hóa tập thể tích cực