Trần Lân

KINH TẾ

Điện sạch kêu cứu và trách nhiệm của Bộ Công Thương

13:41 30/05/2023

Việc chưa có hướng dẫn cụ thể đang khiến quá trình đàm phán vận hành thương mại của các dự án điện sạch chuyển tiếp gặp khó.