Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

Biến sự kiện chào năm mới của người dân Tp. HCM thành lễ hội của nhà tài trợ Tiger?

Sự kiện chào năm mới 2023 tại Tp.HCM dành cho người dân đã biến thành lễ hội riêng của nhà tài trợ bia Tiger với tên gọi “Tiger Remix”