Trần Lân

THEO DÒNG SỰ KIỆN

VCCI: Nên bỏ quy định về thủ tục thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung

22:34 11/03/2024

VCCI đề nghị bỏ quy định về thủ tục thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung, và tích hợp các tiêu chí, điều kiện vào thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.