Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Đà Nẵng tìm đơn vị tư vấn di dời ga đường sắt hơn 100 năm tuổi

Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng tìm nhà thầu tư vấn cho 5 gói thầu tư vấn, hơn 8 tỷ đồng thuộc dự án di dời ga đường sắt hơn 100 năm tuổi .