Trần Lân

CÔNG NGHỆ SỐ

Các thị trường nước ngoài của Viettel tiếp tục trăng trưởng 2 con số

15:12 27/08/2022

Trong nửa đầu 2022, vượt qua nhiều ảnh hưởng bởi các xung đột trên trường quốc tế và bất ổn chính trị tại một số quốc gia đầu tư, các công ty thị trường của Viettel vẫn duy trì mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ 26,5%.