Bán chui cổ phiếu, một công ty bị phạt gần 900 triệu đồng

Ngoài phạt tiền, Công ty Thái Sơn còn bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ giao dịch 3 tháng do không công bố thông tin giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn có địa chỉ tại 25-25A Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Theo đó, Công ty Thái Sơn phải chịu mức phạt 872,9 triệu đồng theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156 (Nghị định số 128).

Cụ thể, công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (mã chứng khoán: EIN), đã bán 1.500.000 cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022 và mua 1.409.700 cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022, tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 29 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu EIN nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, Công ty Thái Sơn còn bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128.