Trần Lân

Vietcombank tiếp tục là "quán quân" lợi nhuận ngân hàng

Vietcombank báo lãi trước thuế 2023 đạt 41.243 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, mới đạt 96% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - HoSE: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với kết quả kinh doanh kém sáng.  

Theo đó, kết thúc quý IV/2023, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 12.801 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi cũng cho thấy sự xuống dốc với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 22,4% xuống còn 1.810 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 24,9% xuống 893 tỷ đồng. Đáng nói, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh khiên nhà băng lỗ hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này đem về khoản lãi 4 tỷ đồng.

Duy chỉ có hoạt động kinh doanh khác ghi nhận khoản lãi 410,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng đạt 18 tỷ đồng, tăng 56%. Dù vậy, sự tăng trưởng lợi nhuận từ 2 mảng trên vẫn không thể gồng gánh kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng đã giảm 27,6% xuống 10.207 tỷ đồng. Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng rủi ro gần 1.487 tỷ đồng nên ngân hàng vẫn báo lãi trước thuế 11.693 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2023, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 53.621 tỷ đồng, nhích nhẹ 0,7% so với năm 2022. Tương tự quý IV, các hoạt động kinh doanh ngoài lãi của nhà băng cũng lao dốc khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 16% xuống 6.839 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 2% xuống 5.768 tỷ đồng.

Điểm sáng duy nhất là hoạt động chứng khoán kinh doanh đem về khoản lãi 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ mảng này khiến nhà băng lỗ 115 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt 45.808 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro của Vietcombank đã giảm 52% so với năm trước xuống còn 4.564 tỷ đồng.

Nhờ vậy, Vietcombank báo lãi trước thuế đạt 41.243 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 33.054 tỷ đồng, đồng loạt tăng 10% so với năm trước. Với mức lãi này, Vietcombank giữ vững vị trí quán quân về lợi nhuận ngành ngân hàng.

Năm 2023, Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 43.000 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu đề ra, ngân hàng mới chỉ thực hiện được 96% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vietcombank ghi nhận ở mức 1,84 triệu tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tại quỹ là 14.504 tỷ đồng, giảm 20%, tiền gửi tại NHNN còn 57.104 tỷ đồng, giảm 37% và cho vay khách hàng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022.

Về phía nguồn vốn, các khoản nợ Chính phủ và NHNN chỉ còn 1.679 tỷ đồng, giảm 97% so với năm 2022. Trong khi tiền vay TCTD khác là 19.875 tỷ đồng, tăng 90%. Tại ngày này, tiền gửi khách hàng của Vietcombank là gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Về chất lượng nợ vay, kết thúc năm 2023, tổng nợ xấu của nhà băng là 12.454 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 4,1 lần lên 1.737 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gần 3,7 lần lên gần 2.877 tỷ đồng. Kéo theo tỉ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ 0.68% đầu năm lên 0.98%.