Trần Lân

Thêm một nhà băng ngược dòng tăng lãi suất huy động

Khách hàng có số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được VPBank cộng thêm 0,1%/năm so với lãi suất niêm yết hiện hành.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mới đây đã có động thái điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, tại biểu lãi suất huy động trực tuyến của VPBank, nhà băng điều chỉnh tăng 0,1 điểm % đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lên 2,4%/năm, áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Ngân hàng đồng loạt tăng 0,2 điểm % đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2-36 tháng đồng. Cụ thể, VPBank đưa ra mức lãi suất 2,7%/năm tại kỳ hạn 2-5 tháng là, lãi suất 4,2%/năm tại kỳ hạn 6-11 tháng. Lãi suất tại kỳ hạn 12-18 tháng của ngân hàng tăng lên 4,5%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Lãi suất sẽ được lần lượt cộng thêm 0,1 và 0,2 điểm % đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, và tài khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Bên cạnh đó, VPBank áp dụng chính sách khách hàng ưu tiên với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm so với lãi suất niêm yết hiện hành.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng đã có động thái điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn.

Theo đó, tại biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của nhà băng này, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt được điều chỉnh tăng thêm 0,2 và 0,1 điểm % đồng loạt lên 2,8%/năm.

SHB cộng thêm 0,1 điểm % đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng lên 4,9%/năm. Tương tự, nhà băng cũng tăng 0,1 điểm % với lãi suất kỳ hạn 18 tháng lên 5,2%/năm. Tại kỳ hạn 13-15 tháng, lãi suất tăng 0,2 điểm % lên 5%/năm. Tại các kỳ hạn tiền gửi còn lại, SHB giữ nguyên mức lãi suất.

Ở chiều ngược lại, xu hướng giảm lãi suất huy động vẫn tiếp tục diễn ra khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Tại biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của ngân hàng này, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,1 điểm % xuống còn 2,3%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng. Tương tự, lãi suất huy động cũng được giảm 0,1% đối với kỳ hạn 2 và 3 tháng xuống lần lượt còn  2,5% và 2,7%/năm. Mức lãi lãi suất trên áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng

Trong khi đó, ACB điều chỉnh giảm 0,2 điểm % đối với lãi suất huy động kỳ hạn 6 xuống còn 3,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng còn 4,5%/năm. Lãi suất huy động tại kỳ hạn 9 tháng giảm 0,1 điểm %  còn 3,8%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, ACB cộng thêm 0,1 điểm %  so với biểu lãi suất trên. Nhà băng cộng thêm 0,15 điểm % đối với lãi suất  tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, và cộng thêm 0,2 điểm % cho lãi suất cho tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), cũng đưa lãi suất huy động trực tuyến xuống còn 2,5%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng, kỳ hạn 2 tháng còn 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng còn 2,8%/năm.

Trước đó, nhà băng này cũng đã giảm 0,1 điểm % đối với lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng còn 4%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng còn 4,8%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5%/năm.