Trần Lân

Tái bảo hiểm Vinare bị phạt và truy thu hơn 83 triệu đồng do vi phạm về thuế

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (Vinare, HNX: VNR) cho biết, vừa thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TP Hà Nội.

Theo đó, VNR bị phạt tiền 12,9 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Đồng thời VNR bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp qua thanh tra số tiền 64,5 triệu đồng, tiền chậm nộp hơn 6 triệu đồng.

bao-him-1664420778.jpg Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Vinare (VNR) bị phạt và truy thu hơn 83 triệu đồng do vi phạm về thuế. (Ảnh: Internet)

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà VNR phải chịu là hơn 83,6 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng năm 2022, VNR ghi nhận doanh thu 782 tỷ đồng, giảm 3% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế xấp xỉ cùng kỳ với 196 tỷ đồng.

Nguyên nhân do VNR có lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 60 tỷ đồng, do chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 17% và chi phí khác giảm 13% khiến chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 14%). Ngoài ra, hoạt động tài chính có lợi nhuận tăng 12% so cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, VNR đạt gần 180 tỷ đồng lãi ròng, lùi nhẹ 1% so cùng kỳ, do lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 27%. 

Năm 2022 Vinare đặt mục tiêu đạt 434,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 6,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2021. Kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 12% cho cổ đông.