Quảng Nam: Ngừng sử dụng hóa đơn công ty có 4 dự án bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn không được sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 11/1.

Ngày 22/1, ông Nguyễn Văn Tiếp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đã ký Quyết định số 379/QĐ-CTQNA về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn.

Việc cưỡng chế này để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 387/TB-CTQNA-KĐT ngày 9/1 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Lý do cưỡng chế vì người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền cưỡng chế hơn 35,2 tỷ đồng.

Bất động sản - Quảng Nam: Ngừng sử dụng hóa đơn công ty có 4 dự án bất động sản Quyết định và thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn.

Công ty này không được sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 11/1. Nếu sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn là một trong những doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư của 4 dự án Khu đô thị Ngọc Dương CoCo (5,03ha); Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa (5,18ha); Khu đô thị Viêm Trung (3,37ha); Khu đô thị Đông Dương (khoảng 19ha).

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn được thành lập từ năm 2014, có trụ sở tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.