Trần Lân

Quảng Nam công bố chủ đầu tư mở rộng bệnh viện 210 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư dự án 210 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ngày 1/2, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh này căn cứ mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh phê duyệt để lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, UBND thành phố Tam Kỳ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và triển khai thực hiện dự án theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

Tiêu dùng & Dư luận - Quảng Nam công bố chủ đầu tư mở rộng bệnh viện 210 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư dự án 210 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đây dự án thuộc nhóm B, có quy mô đầu tư gồm: xây mới khối nhà 5 tầng và tầng tum, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13.260m2 (có trang bị hệ thống cấp điện, điều hòa không khí, cấp thoát nước, chống sét, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy); hệ thống trang thiết bị xây lắp, thiết bị y tế và các hạng mục phụ trợ (như: nhà đặt thiết bị MRI; bể nước sinh hoạt; bể nước phòng cháy, chữa cháy...).

Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư dự án 210 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2028.

Mục tiêu đầu tư dự án này là nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân...