TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng ổn định

21:14 02/02/2024

Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều khó khăn, tuy nhiên sản xuất nông nghiệp trong quý 3/2022 năm nay có một số điểm đáng chú ý: Sản lượng một số cây lâu năm trọng điểm tăng so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi phát triển ổn định; hoạt động khai thác gỗ triển khai tích cực... Sản xuất nông, lâm và thủy sản 9 tháng năm 2022 vẫn tăng trưởng ổn định.