Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Phát Đạt mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm, thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ.