ĐỜI SỐNG

Điểm mặt sai phạm tại “thủ phủ cát” Nghệ An, trách nhiệm thuộc về ai?

22:50 26/01/2024

Kiểm tra hoạt động khai thác ở 14 doanh nghiệp, UBND huyện Tân Kỳ đã ban hành cùng lúc 44 quyết định xử phạt. Điều đáng nói, doanh nghiệp nào cũng xảy ra sai phạm.