THEO DÒNG SỰ KIỆN

Bài toán nguồn cung nguyên liệu cho doanh nghiệp thực phẩm và dự báo cuối năm 2022

11:44 06/10/2022

Thị trường nguyên liệu thực phẩm Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Song, để tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp thực phẩm phải tự chủ được nguồn nguyên liệu.