Hưng Thịnh

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

Điện Biên được giao thực hiện dự án cao tốc hơn 8.100 tỷ đồng

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BTL trong giai đoạn 2022-2030.