Hưng Thịnh

CÔNG NGHỆ SỐ

Bà Rịa-Vũng Tàu: Công nghệ tưới tiết kiệm giúp tăng năng suất cây trồng từ 6 - 15%

Nhiều năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, đã giúp tiết kiệm được rất nhiều lượng nước, giải phóng được sức lao động cho người dân.