Hưng Thịnh

CÔNG NGHỆ SỐ

Nông nghiệp hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật thân thiện môi trường, xu thế toàn cầu

Nền nông nghiệp cả nước ta đang áp dụng các biện pháp thâm canh cao, với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học nhằm tăng năng suất và sản lượng nông sản.