Hưng Thịnh

Chứng khoán được giao dịch cổ phiếu lô lẻ từ ngày 12/9

Sau gần hai năm ngưng cho giao dịch lô lẻ để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh, HoSE sẽ triển khai giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 cổ phiếu), từ thứ hai tuần tới.

Trong thông báo mới phát đi vào chiều 5/9, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) cho biết sẽ thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. 

Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ của nhà đầu tư, trong thời gian qua, Sở đã tích cực phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT nâng cấp hệ thống. Sau thời gian thử nghiệm, tất cả các công ty chứng khoán báo cáo thử nghiệm đạt yêu cầu và cam kết sẵn sàng triển khai. 

Trên cơ sở đó, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, HoSE sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ kể từ ngày 12/9.

Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu. Giao dịch lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch lô chẵn. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. 

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán được giao dịch cổ phiếu lô lẻ từ ngày 12/9

Sau gần hai năm ngưng cho giao dịch lô lẻ để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh, HoSE sẽ triển khai giao dịch lô lẻ từ 1 đến 99 cổ phiếu, từ thứ hai tuần tới.

Ngoài ra, giá khớp chứng khoán lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số. Nhà đầu tư cũng không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết.

"Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua - bán, như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán", phía HoSE cho hay.

Trước đó, từ ngày 4/1/2021, HoSE đã nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 lên 100 cổ phiếu, nhằm giải quyết tình trạng nghẽn lệnh. 

Để giao dịch chứng khoán lô lẻ diễn ra hiệu quả, HoSE cũng nhận định nhà đầu tư cần trang bị các thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ. Trên tinh thần đó, Sở đã chuẩn bị bảng câu hỏi (Q&A) với một số nội dung cần thiết để thuận tiện cho việc tra cứu của công chúng đầu tư.