Học sinh, sinh viên TPHCM tiếp tục nghỉ đến 19/4 để chống dịch COVID-19

Chiều 29/3, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, UBND TPHCM đã ra công văn cho toàn bộ học sinh thành phố nghỉ đến hết 19/4. Riêng học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến ngày 3/5.