Huyện Mộc Châu (Sơn La): Những bất thường trong xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại đất đai

Để giải quyết khiếu nại về đất đai của một số hộ dân tại thị trấn Nông trường Mộc Châu và thị trấn Mộc Châu, UBND huyện Mộc Châu phải ban hành nhiều văn bản liên quan tới cùng một vụ việc nhằm sửa chữa, đính chính những sai sót, thể hiện sự thiếu nhất quán, cẩu thả trong công tác của cán bộ địa phương.