Doanh nghiệp vận hành báo VNExpress tiếp tục báo lãi khủng

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT hàng năm luôn đạt các con số doanh thu/lợi nhuận ổn định. Cùng với đó, doanh nghiệp này hằng năm luôn duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt rất cao.