Người Hà Nội mất 45 phút để tìm chỗ đỗ xe ô tô

Người dân ở Hà Nội và Hồ Chí Minh mất trung bình lần lượt 45 phút và 31 phút để tìm chỗ đậu xe ô tô, theo một báo cáo của Boston Consulting.